JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Szanowni Klienci, Partnerzy Biznesowi;

Z przyjemnością informujemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu, pasji oraz nieustannej pracy wszystkich współpracowników, osiągnęliśmy znaczący sukces poprzez uzyskanie kluczowych certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, które świadczą o stosowaniu odpowiednich systemów zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i zdobienia opakowań z tworzyw sztucznych.

Cieszymy się, że firma Politech uzyskała ważne certyfikaty, potwierdzające doskonałość i zobowiązanie do zachowania najwyższych standardów jakości oraz działań w zakresie ochrony środowiska. Te cenne akredytacje są dla naszej organizacji nie tylko dowodem naszego profesjonalizmu, ale także potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzają nas nasi Klienci oraz Partnerzy Biznesowi.

 

Certyfikat ISO 9001:2015

To prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza, że firma stosuje skuteczny System Zarządzania Jakością (QMS) zgodny z międzynarodowymi standardami.

Oto kilka kluczowych korzyści związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2015:

 1. Podniesienie jakości usług i produktów:
  Certyfikat ISO 9001:2015 wymusza rygorystyczne standardy dotyczące kontroli jakości, co przekłada się na doskonałość w dostarczaniu usług i produkcji produktów.
 1. Zwiększenie efektywności operacyjnej:
  Wprowadzenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 skupia uwagę na efektywności procesów w firmie.
 2. Zwiększenie zadowolenia klientów:
  Standardy ISO 9001 kładą duży nacisk na zrozumienie i spełnienie oczekiwań klientów.
  Poprzez monitorowanie opinii klientów, dostosowywanie się do ich potrzeb i ścisłe przestrzeganie standardów jakości.
 3. Zapewnienie zgodności z przepisami i normami:
  Firma Politech stosuje się do międzynarodowych norm jakości.
  To z kolei pomaga w spełnianiu wymagań rynkowych oraz zabezpiecza przed ewentualnymi ryzykiem związanym z naruszeniem przepisów.
 4. Usprawnienie procesów decyzyjnych:
  Dzięki jasno zdefiniowanym procedurom i odpowiedzialnościom, system zarządzania jakością ułatwia podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach organizacji.
  To przyczynia się do szybkiego reagowania na  zmiany rynkowe oraz umożliwia elastyczne dostosowywanie się do nowych wyzwań.
 1. Wzrost konkurencyjności:
  Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 stanowi silny argument konkurencyjny.
  Firmy certyfikowane prezentują się jako wiarygodni partnerzy biznesowi, co może przyciągać nowych klientów
  oraz zwiększać szanse na zdobycie kontraktów i współpracę z partnerami biznesowymi.

 

Podsumowując, certyfikat ISO 9001:2015 jest nie tylko potwierdzeniem wysokich standardów jakości, ale również narzędziem do ciągłego doskonalenia i budowania zaufania zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych.

 

Certyfikat ISO 14001:2015

Jest ważnym wyróżnieniem potwierdzającym, że firma Politech skutecznie zarządza własnymi aspektami środowiskowymi, przestrzega międzynarodowych standardów i dąży do zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych korzyści związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:2015:

 1. Ochrona Środowiska:
  Zobowiązanie firmy Politech do redukcji wpływu swojej działalności na środowisko.
  Dzięki ścisłemu monitorowaniu i zarządzaniu aspektami środowiskowymi, organizacja przyczynia się do ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zrównoważonego rozwoju.

 

 1. Zgodność z przepisami i normami:
  Politech przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania środowiskowego.
  To pomaga w spełnianiu obowiązujących przepisów prawa oraz minimalizuje ryzyko związane z naruszeniem regulacji środowiskowych.

 

 1. Poprawa efektywności energii:
  Stałe monitorowanie i ocena efektywności energetycznej procesów firmy.
  Poprawa zarządzania energią przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z zużyciem energii.

 

 1. Zwiększenie efektywności zasobów:
  Politech jest zobowiązany do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
  To obejmuje m.in. skuteczne zarządzanie odpadami, recykling materiałów oraz minimalizację zużycia surowców.

 

 1. Zmniejszenie ryzyka środowiskowego:
  Dzięki identyfikacji i ocenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, firma może skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym z jej działalnością.
  To przyczynia się do unikania sytuacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na firmę oraz jej otoczenie naturalne.

 

 1. Poprawa wizerunku firmy:
  Posiadanie certyfikatu ISO 14001:2015 świadczy o zaangażowaniu firmy w kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój.
  To wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach klientów, partnerów biznesowych, inwestorów oraz społeczności lokalnych.

 

W skrócie, certyfikat ISO 14001:2015 nie tylko stanowi dowód na troskę o środowisko, ale również przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego sukcesu biznesowego.

Jest to ważne narzędzie zarządzania, które integruje odpowiedzialność społeczną z celami operacyjnymi firmy.

 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i ciągłemu dążeniu do doskonałości, z dumą prezentujemy osiągnięcia i korzyści dla Państwa.

Są one kluczowe w budowaniu harmonijnej oraz długofalowej współpracy z klientami, partnerami oraz dostawcami;

 

Z wyrazami szacunku,

Powrót do listy artykułów