JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

Osiągnięte rezultaty

Dzięki zrealizowanym projektom współfinansowanym ze środków funduszy unijnych nastąpiły zasadnicze zmiany, które miały wpływ na wzrost konkurencyjności firmy POLITECH Spółka z o.o.:

1) Rozszerzono zakres przedmiotowy działalności firmy; 
2) Nabyto 33 środki trwałe ( innowacyjne maszyny i urządzenia), które były niezbędne dla rozbudowy firmy i wdrożenia innowacyjnych na skalę światową technologii:
– hot stampingu, która umożliwia zdobienie na detalach także o ostrych krawędziach,
– wtrysku dwukomponentowego,
– barwienia surlynu barwnikami płynnymi,
– przetwórstwa surlynu – surowca o niespotykanych walorach estetycznych tak bardzo potrzebnego w branży perfumeryjno-kosmetycznej,
– metalizacji próżniowej i lakierowania UV,
– odzysku odpadu poprodukcyjnego tworzyw stosowanych w procesie produkcyjnym; 
3) Podwojono stan zatrudnienia i pozyskano kilkudziesięciu nowych klientów;
4) Uzyskano oszczędności energii elektrycznej; 
5) Podniesiono w znaczny sposób innowacyjność rozwiązań poprzez:
a) uznanie przez Urząd Patentowy RP aż 24 produktów jako wzory przemysłowe,
b) uznanie przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE 4 produktów jako wzory wspólnotowe;
6) Obniżono ceny wytwarzanych produktów z uwagi na zastosowanie innowacyjnych technologii i wydajnych środków produkcji (maszyny, urządzenia i formy wtryskowe);
7) Podniesiono jakość wytwarzanych produktów dzięki:
a) zakupionym, innowacyjnym środkom produkcji, które wytwarzają powtarzalne w czasie produkty,
b) zastosowanej maszynie pomiarowej, która umożliwia kontrolowanie wytwarzania form wtryskowych i detali na każdym etapie produkcji.

Środki pomocowe z Unii Europejskiej umożliwiły przyspieszenie rozwoju technologicznego i innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji w Polsce i na świecie.