JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

Informacje ogólne

Konkurencyjnością przedsiębiorstwa na rynku jest jego zdolność do rozwoju, osiągania korzyści, zysków i przewagi konkurencyjnej. Ogólnie na konkurencyjność większości przedsiębiorstw wpływają takie czynniki jak: innowacyjność i zaawansowanie technologiczne podmiotu, sieć kontaktów i kooperantów, ceny produktów i usług, ich jakość, inwestycje własne, możliwość pozyskania kapitału, dostępność i sposób finansowania działalności oraz otoczenie biznesowe. Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstw i warunkującym osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku. Środki pomocowe z Unii Europejskiej umożliwiły firmie POLITECH Spółka z o.o. przyspieszenie rozwoju technologicznego i innowacyjnego oraz osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji w Polsce i na świecie. Przedsiębiorstwo osiągnęło przewagę konkurencyjną dzięki doskonałej jakości oferowanych przez nie produktów, która została osiągnięta poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia, oprogramowanie i technologie.