JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

RPKP.01.05.02-04-0003/17

LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.

W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu internacjonalizację Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Umiędzynarodowienie odbywać się będzie poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno w charakterze wystawców jak i zwiedzających. Zaplanowane w projekcie wydarzenia związane z targami realizowane będą w ramach działań grupowych oraz indywidualnych. Międzynarodowe imprezy targowe, w których zaplanowano udział, to najważniejsze imprezy branżowe odbywające się w Polsce oraz całej Europie. Przygotowane i wydrukowane będą również przez Członków BKP materiały promocyjne w kilku wersjach językowych, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z internacjonalizacją i rozszerzaniem obecności na rynkach międzynarodowych. W projekcie weźmie udział 13 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2019.

Wartość projektu: 6 205 686,25 zł, w tym dofinansowanie z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 4 385 954,39 zł.

 
Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na poniższe zapytania ofertowe: SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZACJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ UCZESTNIKÓW TARGÓW LUXE PACK MONAKO 2016 (ogł. z dnia 06.06.2016). Pobierz dokumentację>> Niniejszym informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, a dotyczącym organizacji podróży służbowej uczestników targów Luxe Pack Monako 2016 i ogłoszonym przez Politech Sp. z o.o. w dniu 06.06.2016, żadna z przedłożonych ofert nie spełnia wymogów zapytania. Tym samym postępowanie pozostaje bez rozstrzygnięcia. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o rozpoczęciu kolejnego postępowania. SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZACJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ UCZESTNIKÓW TARGÓW LUXE PACK MONAKO 2016 (ogł. z dnia 23.06.2016). Zapytanie ofertowe_obsługa uczestników_Luxe Pack2016 Oferta Politech Luxe_Pack2016 Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę MEGA TRAVEL Sp z o.o. ——————————————————————————————————————————————————————– SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH LUXE PACK MONAKO 2016 (ogł. z dnia 30.06.2016). Zapytanie ofertowe zabudowa LuxePack 300616 Oferta zabudowa LuxePack 300616 Projekt stoiska Przepisy Organizatora IDICE Information suppliers and decorators Przepisy Organizatora IDICE Insurance and complementary insurance Przepisy Organizatora IDICE Transport and parking Przepisy Organizatora IDICE Important information Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę EXPO-TECH Robert Szwed ——————————————————————————————————————————————————————- PRZYGOTOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ Z FORMULARZEM ROZMÓW HANDLOWYCH NA IMPREZY TARGOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ogł. z dnia 16.08.2016) Zapytanie ofertowe_aplikacja mobilna 16.08.2016 Oferta_aplikacja mobilna 16.08.2016 Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę 052b Agencja Reklamowa Wojciech Modrzejewski (052b.pl) ——————————————————————————————————————————————————————- SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYNAJMIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH COSMOPACK BOLONIA 2017 WRAZ Z OPŁATAMI OBOWIĄZKOWYMI (ogłoszenie z dnia 14.09.2016) zapytanie-ofertowe-cosmopack-bolonia-2017 oferta-cosmopack-bolonia-2017 Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę Polcharm Anna Godek ——————————————————————————————————————————————————————— SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH COSMOPACK BOLONIA 2017 (ogł. z dnia 31.01.2017). Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę EXPO-TECH Robert Szwed ——————————————————————————————————————————————————————-

Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na poniższe zapytania ofertowe:

SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZACJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ UCZESTNIKÓW TARGÓW LUXE PACK MONAKO 2017 (ogł. z dnia 21.04.2017). Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę MBT24.PL Sp. z o.o. ——————————————————————————————————————————————————————- SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYNAJMIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH COSMOPACK BOLONIA 2018 WRAZ Z OPŁATAMI OBOWIĄZKOWYMI (ogłoszenie z dnia 21.06.2017) zapytanie-ofertowe-cosmopack-bolonia-2018 oferta-cosmopack-bolonia-2018 Niniejszym informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, a nie zostało złożona żadna oferta. Tym samym postępowanie pozostaje bez rozstrzygnięcia. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o rozpoczęciu kolejnego postępowania. ——————————————————————————————————————————————————————- SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYNAJMIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH COSMOPACK BOLONIA 2018 WRAZ Z OPŁATAMI OBOWIĄZKOWYMI (ogłoszenie z dnia 29.06.2017) zapytanie-ofertowe-cosmopack-bolonia-2018 oferta-cosmopack-bolonia-2018 Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę Polcharm Anna Godek ——————————————————————————————————————————————————————— SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH LUXE PACK MONACO 2017 (ogł. z dnia 10.08.2017).

Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę EXPO-TECH Robert Szwed. Firma jako jedyna przesłała ofertę w wyznaczonym terminie.

———————————————————————————————————————————————————————-

SPRZEDAŻ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH COSMOPACK BOLONIA 2018 (ogł. z dnia 29.01.2018). Postępowanie wygrała oferta złożona przez firmę EXPO-TECH Robert Szwed.