JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

WND-POIG.08.02.00-04-110/12

Realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-04-110/12 pod tytułem: " Integracja systemów oraz zintensyfikowanie powiązań biznesowych miedzy firma Politech Sp. z .o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B" polega na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych niezbędnych do stworzenia i uruchomienia informatycznych rozwiązań służących integracji i intensyfikacji powiązań biznesowych pomiędzy Spółka Politech i jej partnerami (kontrahentami).

Zakupiona i wdrożona platforma B2B będzie współpracowała z SAP Business One obsługującą procesy: ofertowania, realizacji zamówień, dostępu do statusu zamówień, stanów magazynowych oraz rozrachunków pomiędzy kontrahentami. Za pomocą platformy B2B możliwe jest przeprowadzenie całego procesu zamówienia począwszy od jego złożenia, po rozliczenie transakcji. Płynne funkcjonowanie systemów możliwe jest dzięki ścisłej integracji platformy B2B E-commerce z systemem SAP Business One. 

Oprogramowanie EDI+ pozwala na import/eksport dokumentów w formie elektronicznej z/do systemu Wnioskodawcy. Założeniem jej funkcjonowania jest translacja dokumentów utworzonych w systemie informatycznym partnera biznesowego na format właściwy dla Wnioskodawcy i odwrotnie. Oprogramowanie zawiera obsługę podpisu elektronicznego.

Projekt obejmuje także wdrożenie modułu WMS oraz programu konferencyjnego, wydzielenie nowych zadań i funkcji związanych z reorganizacja przedsiębiorstwa pod względem procesowym i organizacyjnym dla wszystkich pracowników, a także opracowanie nowych schematów obsługi oraz dostaw uwzględniających automatyzacje przyjmowania zleceń oraz zamawiania towaru u dostawców.

Całkowita suma wydatków kwalifikowanych projektu: 488 200,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 292 920,00 PLN

Rozliczenie projektu:


Etap I – zakończony

Zakup oprogramowania telekonferencje (OpenScape Web Collaboration) – 1 szt.
Zakup serwera – 1 szt.
Zakup UPS (zasilacz awaryjny) – 1 szt.
Zakup komputera do backupu danych – 1 szt.
Zakup sieciowego przełącznika zarządzanego Switch – 1 szt.
Zakup zestawów komputerowych stacjonarnych (jednostka centralna+monitor+podstawowe oprogramowanie środowiskowe i biurowe) – 4 szt.
Zakup przenośnych komputerów (laptopów) – 4 szt.
Zakup oprogramowania Antivirus – 1 szt.
Zakup Windows Server wraz z licencjami CAL (40 użytkowników) – 2 szt.

Całkowita suma wydatków kwalifikowanych ETAP I: 137 140,85 PLN
Wypłacone dofinansowanie ETAP I: 82 284,51 PLN


Etap II – zakończony

Zakup oprogramowania Boyum – 1 szt.
Zakup usługi związanej z wdrożeniem oprogramowania BOYUM – 1 szt.

Całkowita suma wydatków kwalifikowanych ETAP II: 32 800,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie ETAP II: 19 680,00 PLN


Etap III – zakończony

Zakup drukarek kodów – 2 szt. – 16 840,86 PLN
Zakup sieci WiFi – 1 szt. – 6 000 PLN
Zakup terminali ręcznych – 5 szt. – 35 494,75 PLN
Zakup usługi związanej z wdrożeniem oprogramowania magazynowego – 1 szt. – 82 000,00 PLN
Zakup oprogramowania magazynowego – 1 szt. – 79 800,00 PLN
Zakup oprogramowania EDI wraz z certyfikowanym podpisem elektronicznym – 1 szt. – 4 400,00 PLN
Zakup usługi związanej z wdrożeniem EDI wraz z certyfikowanym podpisem elektronicznym – 1 szt. – 11 600,00 PLN
Zakup usługi związanej z wdrożeniem B2B – 1 szt. – 22 000,00 PLN
Zakup oprogramowania B2B – 1 szt. – 20 000,00 PLN

Całkowita suma wydatków kwalifikowanych ETAP III: 277 235,61 PLN
Wnioskowane dofinansowanie ETAP III: 114 904,71 PLN 

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Kruszczak
Specjalista IT
marcink@politech.pl

Więcej na temat funduszy można dowiedzieć się na stronach:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.tarr.org.pl