JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

POIR.03.02.01-04-0020/17

Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji Projektu POIR.03.02.01-04-0020/17 – Wdrożenie innowacyjnych elementów opakowań kosmetycznych z tworzyw sztucznych będących wynikiem prac B+R”

Postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności na „Dostawę i montaż hali produkcyjno-magazynowej wraz z akcesoriam”, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr. 001\3.1\2017 z dnia 29.12.2017