JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

2.2.2 SPO WKP

W ramach okresu budżetowania 2004-2006 firma POLITECH zrealizowała kilka projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 SPO WKP.

Celem tych projektów było poznanie nowych możliwości eksportowych, promocja firmy i jej produktów, promocja usług, wzmocnienie wizerunku firmy oraz zwiększenie rozpoznawalności jej marki na międzynarodowych targach. Zakres nawiązanych kontaktów handlowych z partnerami obejmuje w szczególności nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi z Europy, Azji i Ameryki. Nieodłącznym skutkiem udziału w targach jest także wzrost świadomości POLITECH , co do jej pozycji na rynku. 

Dzięki uczestnictwu w targach i działaniom marketingowym podejmowanym w czasie targów, firma POLITECH wzmocniła swoją pozycję na rynku, pozyskała kilkudziesięciu nowych klientów oraz wypromowała swoje produkty i usługi na obszarach oddziaływania przedmiotowych targów. Jednocześnie firma zapoznała się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi prezentowanymi na targach, co wpłynęło na jej aktywność na polu rozwoju i unowocześniania własnych produktów. POLITECH na międzynarodowych targach wynajmuje stoiska o powierzchni ok. 12–16 m2 , które są zabudowywane na indywidualne zamówienie firmy.