JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

SPOWKP/2.2.1/1/04/396

W ramach okresu budżetowania 2004-2006 firma POLITECH zrealizowano projekt: nr SPOWKP/2.2.1/1/04/396 pod tytułem: "Uruchomienie linii do metalizacji i lakierowania UV opakowań kosmetycznych".

Producenci perfum i kosmetyków poszukują zamknięć butelek kosmetycznych i słoików do kremu bardzo estetycznych, o wysokiej jakości, o powierzchni charakteryzującej się bardzo dobrą odpornością na zarysowania i oddziaływanie alkoholu i estrów zapachowych. Powyższe oczekiwania oraz występujące trendy w branży perfumeryjno – kosmetycznej doprowadziły do konieczności uruchomienia w firmie POLITECH linii technologicznej do metalizacji próżniowej i lakierowania z wykorzystaniem technologii UV, zamknięć butelek kosmetycznych i słoików do kremu. 

Przedmiotowa linia technologiczna składa się z chłodni do wody, linii lakierniczej, metalizera oraz specjalistycznego oprzyrządowania do linii lakierniczej. 

Zaproponowana w projekcie i przewidziana do przemysłowego wykorzystania technologia ze znaczną jej automatyzacją stanowiła o niezaprzeczalnej innowacyjności tego projektu.