JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

POIR.02.04.01-04-0005/21

 

Firma Politech Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB pn.: „Wdrożenie kompleksowych rozwiązań wspierających transformację Politech Sp. z o.o.
w kierunku Przemysłu 4.0”

Celem projektu jest przygotowanie firmy Politech do wdrożenia szeregu wybranych obszarów działań w ramach działalności produkcyjnej, które są wynikiem opracowanej Mapy Drogowej i pozwolą na kompleksową transformację firmy w kierunku Przemysłu 4.0.
W ramach projektu wdrażane będą rozwiązania z zakresu: robotów przemysłowych oraz integracji technologii informatycznych i operacyjnych.

Spółka Politech osiągnęła wysoki stopień przygotowania do osiągania kolejnych poziomów rozwoju w kierunku Przemysłu 4.0. Planowane rozwiązania są więc optymalną ścieżką, którą powinna podążać firma, aby uczestniczyć w obecnych przeobrażeniach i pozostać konkurencyjną na rynku opakowań kosmetycznych. W efekcie realizacji inwestycji, możliwe będzie skokowe wejście w Przemysł 4.0, co przyniesie wymierne korzyści oraz możliwe będzie wdrażanie kolejnych inwestycji w swojej działalności produkcyjnej. Przełoży się to na osiągnięcie wyższego stopnia rozwoju digitalnego Spółki Politech.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 przedsiębiorstwo,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 przedsiębiorstwo,
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw:
    311 546,00 PLN,

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.
  • Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie: 2 szt.

Wartość projektu: 1 008 291,00 zł

Dofinansowanie: 696 745,00 zł