JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Unia Europejska

RPKP.05.02.02-04-226/10

Realizacja projektu nr RPKP.05.02.02-04-226/10 pod tytułem „Zwiększenie zdolności produkcyjnych POLITECH Spółka z o.o. poprzez wybudowanie hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania” polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych i usługowych firmy POLITECH Spółka z o.o. poprzez wybudowanie hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 883 640,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 6 407 000,00 PLN 
Kwota całkowitego dofinansowania: 3 139 430,00 PLN

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Etap I – realizacja zakończona, etap obejmował: 
– wybudowanie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 1500 m2, w której rozmieszczono dwa wydziały produkcyjne: Wydział Zdobień oraz Wydział Nowych Uruchomień (Narzędziownię);
– zakup 4 środków trwałych dla Wydziału Zdobień (linia lakiernicza – 1 szt., metalizer – 1 szt., instalacja kriogeniczna – 2 szt.);
– zakup 5 środków trwałych dla Wydziału Nowych Uruchomień (szlifierka do wałków i otworów – 1 szt., frezarko-wytaczarka CNC – 1 szt., elektrodrążarka wgłębna CNC 1 szt., żuraw słupowy – 2 szt.);
– zakup 1 środka trwałego dla Wydziału Wtryskarek (wtryskarka hydrauliczna – 1 szt.);
– zakup 1 szt. oprogramowania (oprogramowanie CAM – 1 szt.).

Koszty kwalifikowalne I etapu: 5 629 000,00 PLN
Kwota dofinansowania dla I etapu: 2 758 210,00 PLN 

Etap II – realizacja zakończona, etap obejmował:
– zakup 5 środków trwałych dla Wydziału Wtryskarek (wtryskarka hydrauliczna – 1 szt., suszarka próżniowa – 4 szt.);
– zakup 1 środka trwałego dla Wydziału Nowych Uruchomień (elektrodrążarka drutowa – 1 szt.);
– zakup 3 szt. oprogramowania (oprogramowanie CAD – 2 szt., oprogramowanie CAE – 1 szt.)
Koszty kwalifikowalne II etapu: 778 000,00 PLN
Kwota dofinansowania dla II etapu: 381 000,00 PLN

Więcej na temat funduszy można dowiedzieć się na stronach:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.tarr.org.pl
www.mojregion.eu