JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

W dniach 24-27 listopada 2014 roku przedstawiciel Politechu, Dawid Zakrzewski reprezentował firmę podczas Misji Gospodarczej do Niemiec. Nasz udział w Misji został współfinansowany w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Celem Misji jest m.in. poznanie specyfiki niemieckiego rynku, nawiązanie relacji biznesowych. Odbywa się to poprzez wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach oraz udział w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych.

Powrót do listy artykułów