JESTEŚMY LIDEREM W EUROPIE.

Green Politech – dla zdrowia i równowagi

Od początku istnienia firmy, czyli roku 1998, Politech aktywnie włączał się w różnego rodzaju akcje pomocowe i działania charytatywne. Pomoc bydgoskiemu hospicjum, coroczny udział w Szlachetnej Paczce, wspieranie podopiecznych fundacji Siepomga, fundacji Rycerze i Księżniczki, Misji BETEZDA, czy finansowe wsparcie dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt – to tylko część działań społecznych, w których chętnie braliśmy udział.

Ukierunkowani na pomaganie potrzebującym, nie zapomnieliśmy jednak o włączaniu się w sprawy lokalnej społeczności i otaczającego nasz środowiska naturalnego. Kwestie ekologii i dobrego współżycia z lokalną społecznością zawsze znajdowały się wśród priorytetów Strategii Rozwoju naszej firmy.

Położenie firmy, zarówno pierwszej jak i drugiej siedziby w Osielsku, w spokojnym otoczeniu domów i zieleni sprawiała, że chcieliśmy zachować naturalną równowagę tego miejsca. W Politech zatrudnionych jest wiele osób mieszkających w sąsiedztwie zakładu. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć na sytuację współistnienia przedsiębiorstwa i domostw z perspektywy naszych sąsiadów.

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności oraz sugerując swoje własne innowacyjne rozwiązania, sprawiliśmy, że Politech w sposób niezaburzający środowiska wtopił się w lokalny krajobraz. Aby do tego doszło wdrażaliśmy szereg działań, których efekty można było zaobserwować natychmiast oraz takich, które miały charakter długofalowy.

politech ekologia

Politech Osielsko

Już pierwszy zakład Politech w Osielsku przystosowana była do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, jednak największy postęp nastąpił z powstaniem głównej siedziby firmy w 2007 roku. Nową halę produkcyjną stopniowo wypełniały nowoczesne wtryskarki, których zwiększona efektywność pozwalała minimalizować zużycie wody i prądu. Ciepło wytwarzane na produkcji zaczęło nagrzewać pomieszczenia biurowe, a maszyny zaczęto chłodzić zimną wodą w zamkniętym obiegu. Powstała niedługo później linia lakiernicza z metalizacją wyposażone zostały w specjalistyczne sprzęty ochrony zdrowia pracowników i oczyszczania powietrza wydalanego na zewnątrz lakierni.

politech ekologia

Filtry HEPA i EPA, bezrozpuszczalnikowe lakiery, system odzysku lakieru, szczelne zamknięcie przestrzeni lakierniczej i bardzo wydajne systemy wentylacji, sprawiły, że firma mimo rozwoju, nie wpłynęła niekorzystnie na swoje najbliższe otoczenie.

Działając długofalowo, Politech przeznaczył również około połowę powierzchni swojej działki na zróżnicowane nasadzenia roślin, tworząc niemal parkową atmosferę wokół zakładu. Rozbudowa ogrodowa terenów przyległych do przedsiębiorstwa pozwoliła zróżnicować okoliczną florę i stworzyła miejsca przyjazne dla zwierząt, czego przykładem mogą być licznie odwiedzające nasze nasadzenia ptaki, takie jak: kwiczoł, wróbel, czeczotka, rudzik, czy kos.

Odcinając się od popularnego jeszcze do niedawna trendu „zabetonowywania” przestrzeni przemysłowych oraz korzystając z proekologicznych technologii maszyn i materiałów, w latach 2018-2019 wybudowaliśmy zakład produkcyjny w Bydgoszczy. Mimo zlokalizowania w typowo produkcyjnej przestrzeni (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny), ponownie postawiliśmy na ekologię.

Wykorzystaliśmy energooszczędne oświetlenie LED w całym zakładzie oraz jedne z najbardziej efektywnych lamp UV na linii lakierniczej. Sam proces metalizacji próżniowej i lakierowania został zautomatyzowany za pomocą robotów do tego stopnia, że pracownicy mają niemal zerowy kontakt ze szkodliwymi areozolami powstającymi w wyniku zdobienia opakowań kosmetycznych. Specjalne wyciągi, wentylacja i ponownie wykorzystane najskuteczniejsze filtry HEPA i EPA sprawiają, że Politech Bydgoszcz pozostaje neutralny dla lokalnego środowiska. W planach są również inwestycje, których efekty będzie najlepiej widać za kilka, może kilkanaście lat. Działka, na której zlokalizowany został drugi zakład firmy ma powierzchnię niemal 3 ha. Wszystkie zaplanowane etapy zagospodarowania tego terenu zakładają liczne nasadzenia i urozmaicenia roślinne terenów przyległych do budynków zakładu.

W ostatnich latach firma skupiła się też na rozwijaniu technologii przetwórstwa bio-tworzyw. Dla różnych potrzeb okołoprodukcyjnych wykorzystujemy niemal w 100% materiały ponownie przetworzone, a dla celów produkcyjnych opracowujemy rozwiązania pozwalające wprowadzać coraz większe dawki regranulatu do użycia komercyjnego. Wszystkie te zmiany konsultujemy z naszymi Klientami, a nierzadko to właśnie na ich prośbę szukamy jeszcze bardziej kreatywnych rozwiązań ograniczania wpływu naszych działań na środowisko.

Politech ekologia

Dopiero w szerokiej perspektywie można zauważyć jak wielki wpływ na środowisko mają pojedyncze działania nas samych i firm na każdym etapie łańcucha dostaw. Zawieszanie sobie poprzeczki coraz wyżej między dostawcami, producentami, pośrednikami i odbiorcami pozwala jednak zachować równowagę ekologiczną. Dla zdrowia nas wszystkich, w tym naszych najbliższych sąsiadów i bezpieczeństwa środowiska naturalnego, Politech stara się wyprzedzać proekologiczne oczekiwania Klientów. Jeśli chcesz, aby Twój biznes również rozwijał się odpowiedzialnie i w barwach zieleni, to dołącz do nas i zadbajmy o to RAZEM!

Powrót do listy artykułów

Facebook